Локација

Адреса: Ул. Црногорска 14/2, Ѓорче Петров Дексион

Работно време: Секој ден од 09:00 – 17:00